«« »»
 • Media Relations

  Współpraca z mediami (media relations) jest jednym z podstawowych narzędzi Public Relations. Pozwala na dotarcie do grup docelowych Klientów (odbiorców ich usług lub produktów, potencjalnych pracowników, partnerów biznesowych i innych) za pośrednictwem odpowiednio dobranych tytułów prasowych, programów radiowych i telewizyjnych oraz mediów elektronicznych.

 • Social Media

  Czemu media społecznościowe? Ponieważ umożliwiają skuteczne: ✓ budowanie zaufania i lojalności w grupach docelowych, ✓ kształtowanie wizerunku marki / produktu / firmy / organizacji, ✓ wzrost znajomość marki / produktu / firmy / organizacji, ✓ prowadzenie bezpośrednich działań sprzedażowych, rekrutacyjnych i innych

 • PR korporacyjny

  Budowa pozytywnego wizerunku firmy jest procesem długotrwałym i kompleksowym, ale „opłacalnym”. Taki wizerunek jest bowiem podstawą dobrych i trwałych relacji z partnerami biznesowymi, inwestorami, pracownikami oraz społecznościami lokalnymi. Przeważnie sposób postrzegania firmy rzutuje także na ocenę jej marek czy poszczególnych produktów i usług wśród nabywców.

 • PR produktowy

  PR produktowy (inaczej brand PR) służy zwiększeniu rozpoznawalności marki, produktu lub usługi oraz wykształceniu do nich pozytywnego stosunku wśród grupy docelowej. W przeciwieństwie do reklamy, PR produktowy opiera się na dostarczaniu wiarygodnych i rzeczowych informacji, często przy wykorzystaniu opinii ekspertów branżowych.

 • Employer Branding

  Coraz więcej firm stwierdza, że ich najwartościowszym „kapitałem” są ludzie – ich kompetencje, doświadczenie, kontakty, cechy osobiste. Aby zatrzymać w firmie najlepszych pracowników i znaleźć kolejnych, najlepszych spośród najlepszych, warto poświęcić czas na zbudowanie pozytywnego i sugestywnego wizerunku pracodawcy. Taki wizerunek powinien odpowiadać ściśle oczekiwaniom wobec miejsca pracy, jakie mają pożądani przez firmę specjaliści, dlatego […]

 • Komunikacja B2B

  Celem działań Public Relations w obszarze business-to-business (B2B) jest zbudowanie wizerunku firmy jako pożądanego partnera biznesowego. Podstawowymi narzędziami w tym zakresie są udostępnianie elementów know-how firmy, informowanie o jej osiągnięciach rynkowych oraz zindywidualizowane relacje z poszczególnymi grupami, instytucjami i partnerami. Właściwa komunikacja B2B jest warunkiem dobrej pozycji firmy w otoczeniu biznesowym.

 • Wydarzenia specjalne

  Konferencje, spotkania biznesowe, imprezy integracyjne, koncerty, wernisaże, turnieje, otwarcia obiektów i inne wydarzenia specjalne (zwane także eventami) są doskonałymi narzędziami budowania dobrych relacji z otoczeniem firmy oraz kształtowania pozytywnego wizerunku firmy, marki czy produktu.   Uczestnikami wydarzeń specjalnych, w zależności od ich celu i formy, mogą być partnerzy biznesowi, klienci, pracownicy, instytucje, media, eksperci branżowi […]

 • Komunikacja kryzysowa

  Kryzysy zdarzają się we wszystkich branżach i na wszystkich rynkach. Nadszarpnięcie reputacji firmy jest dużym wyzwaniem, jednak właściwa komunikacja kryzysowa stanowi klucz do ochrony wizerunku firmy. Niekiedy określa także dalsze być lub nie być organizacji.   Skuteczna komunikacja kryzysowa opiera się na wcześniej opracowanych planach komunikacji w sytuacjach awaryjnych oraz na umiejętnym, proaktywnym dialogu ze […]

 • CSR – społeczna odpowiedzialność biznesu

  Od firm oczekuje się dziś nie tylko dostarczania dóbr lub usług oraz miejsc pracy, ale także szerzej rozumianego uczestnictwa w życiu społecznym. To oczekiwanie znalazło swój oddźwięk w koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Firmy działające zgodnie z tą koncepcją uwzględniają w swojej działalności interesy uczestników swojego otoczenia (pracowników, dostawców, odbiorców, społeczności lokalnych, udziałowców, władz i […]