Komunikacja kryzysowa

Komunikacja kryzysowa

Kryzysy zdarzają się we wszystkich branżach i na wszystkich rynkach. Nadszarpnięcie reputacji firmy jest dużym wyzwaniem, jednak właściwa komunikacja kryzysowa stanowi klucz do ochrony wizerunku firmy. Niekiedy określa także dalsze być lub nie być organizacji.

 

Skuteczna komunikacja kryzysowa opiera się na wcześniej opracowanych planach komunikacji w sytuacjach awaryjnych oraz na umiejętnym, proaktywnym dialogu ze wszystkimi zainteresowanymi stronami i mediami. Podstawowymi wytycznymi są „drożność” kanałów komunikacji wewnątrz firmy oraz bezzwłoczne przekazywanie wiarygodnych i treściwych komunikatów do otoczenia firmy, wraz z otwartością na pytania. Taka strategia pozwala uniknąć dramatycznego pogorszenia wizerunku firmy, a niekiedy nawet umożliwia jego poprawę.

 

W ramach komunikacji kryzysowej oferujemy:

  • przygotowanie planu komunikacji na wypadek kryzysu,
  • rozpoznanie potencjalnych zagrożeń,
  • monitoring mediów klasycznych i społecznościowych,
  • wsparcie komunikacji z interesariuszami (pracownikami, społecznością lokalną, konsumentami i innymi) w sytuacji kryzysu,
  • proaktywna komunikacja z dziennikarzami w sytuacji kryzysu,
  • zarządzanie sytuacją kryzysową w mediach społecznościowych,
  • komunikacja po zakończeniu kryzysu służąca odbudowie nadszarpniętego wizerunku.

 

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Czekamy na Twoje zapytanie.