CSR – społeczna odpowiedzialność biznesu

Czy Twoja firma jest postrzegana jako odpowiedzialna społecznie? Czy pracownicy, dostawcy, odbiorcy, udziałowcy, a zwłaszcza społeczność lokalna i władze uważają, że Twoje przedsiębiorstwo ma na ich życie pozytywny wpływ? Zadbaj o wizerunek firmy jako dbającej o społeczeństwo i środowisko naturalne uprzedzając ryzyko kryzysu wizerunkowego.

Od firm oczekuje się dziś nie tylko dostarczania dóbr lub usług oraz miejsc pracy, ale także szerzej rozumianego uczestnictwa w życiu społecznym. To oczekiwanie znalazło swój oddźwięk w koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Firmy działające zgodnie z tą koncepcją uwzględniają w swojej działalności interesy uczestników swojego otoczenia (pracowników, dostawców, odbiorców, społeczności lokalnych, udziałowców, władz i ogółu społeczeństwa) oraz ochronę środowiska naturalnego.

Stosowanie zasady społecznej odpowiedzialności w codziennej praktyce oraz ich gotowość do udziału w rozwiązywaniu problemów społecznych ma bardzo pozytywny wpływ na wizerunek firmy oraz jej produktów. Zwiększa lojalność konsumentów, pracowników i partnerów biznesowych oraz zmniejsza zasięg ewentualnych kryzysów.

Dla skutecznego budowania wizerunku firmy, jej prospołeczne działania powinny być planowane z uwzględnieniem jej profilu oraz głównych wartości.

W ramach komunikacji prospołecznych działań firm oferujemy:

  • przygotowanie koncepcji działań prospołecznych i sponsoringowych związanych z profilem działalności firmy i jej głównymi celami biznesowymi,
  • analizę możliwości działań CSR wewnątrz firmy (np. działania ekologiczne, wspieranie grup pracowników, wolontariat pracowniczy, zbiórki funduszy na cele charytatywne)
  • organizację akcji społecznych (poszukiwanie partnerów oraz patronów medialnych, organizację wydarzeń),
  • przygotowanie i realizację współpracy sponsorskiej,
  • komunikację prospołecznych działań firm w mediach klasycznych,
  • komunikację prospołecznych działań firm w mediach społecznościowych.

 
Zajrzyj na nasz blog: Czy CSR się opłaca?

Czy chcesz, aby Twoją firmę postrzegano jako społecznie odpowiedzialną? Zapytaj nas o strategię i komunikowanie działań CSR dla Twojej firmy!