Email marketing

Tworzymy i wysyłamy maile związane z określonymi wydarzeniami (konferencjami, promocjami, szkoleniami itp.), cykliczne newslettery, specjalne kampanie mailingowe (np. poświęcone przedstawieniu nowego produktu) oraz maile służące pielęgnacji leadów (czyli przekształcaniu wstępnego zainteresowania tematyką w chęć nabycia Twojego rozwiązania).   Email marketing pozwala na personalizację komunikacji – dostosowanie jej do zainteresowań odbiorcy oraz jego pozycji w lejku sprzedażowym. Przy dobrym wykorzystaniu informacji zawartych w bazie danych, odbiorca dostanie maile jedynie o tematyce, która go interesuje – na przykład firma hostingowa wyśle mailing o nowej ofercie na hosting kilkugigabitowy do osób fizycznych i małych firm, a do większych firm o bardziej rozwiniętych możliwościach. Email marketing umożliwia także dokładną analizę skuteczności działania – wiemy, które maile są otwierane, które linki są klikane, które prowadzą do konwersji oraz kto czyta nasze maile, a czyje adresy są tylko pustymi pozycjami w naszej bazie. Łatwo jest ustalić, jakie maile podobają się naszym odbiorcom. I ostatecznie – email marketing należy do tańszych narzędzi marketingowych.  

Email marketing z Trafero to:

  • wspieranie rozbudowy Twojej bazy kontaktów,
  • segmentacja bazy,
  • analiza możliwości komunikacji mailowej – zarówno okazjonalnej (np. gdy organizujesz konferencję), jak i stałej, cyklicznej,
  • tworzenie planu mailingów,
  • tworzenie treści,
  • testowanie komunikacji,
  • obsługa informacji zwrotnych.
 

Potrzebujesz dobrych mailingów? Porozmawiajmy!