Email marketing

Tworzymy i wysyłamy maile związane z określonymi wydarzeniami (konferencjami, promocjami, szkoleniami itp.), cykliczne newslettery, kampanie mailingowe (np. dla nowego produktu) oraz maile służące pielęgnacji leadów (czyli przekształcaniu wstępnego zainteresowania tematyką w chęć nabycia Twojego rozwiązania).

Email marketing pozwala na personalizację komunikacji – dostosowanie jej do zainteresowań odbiorcy oraz jego pozycji w lejku sprzedażowym. Przy dobrym wykorzystaniu informacji zawartych w bazie danych, odbiorca dostanie maile jedynie o tematyce, która go interesuje. Na przykład firma hostingowa wyśle mailing o nowej ofercie na hosting kilkugigabajtowy do osób fizycznych i małych firm, a do większych firm o bardziej rozwiniętych możliwościach.

Email marketing umożliwia także dokładną analizę skuteczności działania. Wiemy, które maile są otwierane, które linki są klikane, które prowadzą do konwersji oraz kto czyta maile, a czyje adresy są tylko pustymi pozycjami w naszej bazie. Łatwo jest ustalić, jakie maile podobają się naszym odbiorcom.

I ostatecznie – email marketing należy do tańszych narzędzi marketingowych.

Email marketing z Trafero to:

  • wspieranie rozbudowy Twojej bazy kontaktów,
  • segmentacja bazy,
  • analiza możliwości komunikacji mailowej – zarówno okazjonalnej (np. gdy organizujesz konferencję), jak i stałej, cyklicznej,
  • tworzenie planu mailingów,
  • tworzenie treści,
  • testowanie komunikacji,
  • obsługa informacji zwrotnych.

Potrzebujesz dobrych mailingów? Porozmawiajmy!