Employer Branding

Jak zatrzymać w firmie najlepszych pracowników? Jak znaleźć kolejnych, najlepszych spośród najlepszych? Warto poświęcić czas na zbudowanie pozytywnego i sugestywnego wizerunku pracodawcy. To powinien być wizerunek, jakiego oczekują wobec miejsca pracy pożądani przez firmę specjaliści, dlatego też jego tworzenie powinna poprzedzać analiza oczekiwań pracowników.

Działania Employer Branding można podzielić na skierowane do dotychczasowych pracowników (e.b. wewnętrzny) oraz skierowane do potencjalnych pracowników (e.b. zewnętrzny). Dla skutecznego budowania wizerunku pracodawcy rekomendowane jest jednoczesne prowadzenie działań z obydwu obszarów.

W ramach Employer Branding zewnętrznego oferujemy m.in.:

 • analizę wybranego segmentu rynku pracy – określenie kluczowych oczekiwań potencjalnych pracowników, głównych działań rekrutacyjnych konkurencji oraz preferowanych kanałów i form komunikacji,
 • opracowanie strategii komunikacji z potencjalnymi pracownikami,
 • współpracę z mediami kluczowymi dla potencjalnych pracowników,
 • budowanie wizerunku pracodawcy w mediach społecznościowych,
 • komunikację z kluczowymi partnerami rekrutacyjnymi – np. organizacjami
  branżowymi, biurami karier na uczelniach, organizacjami studenckimi, instytucjami rynku pracy,
 • opracowanie materiałów informacyjnych dla potencjalnych pracowników dystrybuowanych podczas targów pracy, dni otwartych itp.

W ramach Employer Branding wewnętrznego oferujemy m.in.:

 • analiza wizerunku pracodawcy wśród pracowników oraz ich oczekiwań względem pracodawcy,
 • opracowanie strategii komunikacji wewnętrznej,
 • budowanie wizerunku pracodawcy w mediach społecznościowych – wspomaganie integracji społeczności pracowników,
 • redagowanie treści intranetowych,
 • redagowanie i wydawanie biuletynów wewnętrznych,
 • przygotowywanie i dystrybucja newsletterów dla pracowników,
 • tworzenie komunikatów dla pracowników i współpracowników,
 • doradztwo w zakresie organizacji i wsparcie komunikacji wydarzeń dla pracowników, takich jak jubileusze, imprezy integracyjne, szkolenia wewnętrzne.

Zajrzyj na blog: Jak budować wizerunek pracodawcy?

Chcesz otrzymywać więcej wartościowych zgłoszeń do pracy? Chcesz zmniejszyć rotację pracowników? Czekamy na Twoje zapytanie!