Polityka prywatności dotycząca plików cookie (tzw. ciasteczek)

Podczas przeglądania naszego serwisu, stosownie do udzielonej zgody oraz konfiguracji przeglądarki, na komputerze użytkownika (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany przez nas lub firmę współpracującą jeden lub kilka plików cookie, tzw. ciasteczek. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz tego, jak je wykorzystujemy.

I Definicje

 1.  Administrator – oznacza firmę TRAFERO Anna Bujała z siedzibą w Łodzi (92-008) przy ul. Saneczkowej 8, REGON: 383460354, NIP: 7251599564, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji na urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem (malware). Każdy indywidualny cookie składa się z 4 podstawowych części:
  • Nazwa strony WWW: nazwa domeny lub subdomeny, która ustawiła cookie,
  • Nazwa cookie: cookie ma nazwę, która jest unikalna na stronie, która je ustawiła,
  • Termin ważności: Ważność niektórych plików cookie wygasa po zamknięciu przeglądarki (tzw. cookie sesji), inne cookie zostaną automatycznie usunięte dopiero po osiągnięciu daty ważności, która została ustawiona (tzw. trwałe cookies),
  • Wartość: to informacje w pliku cookie, którą strona WWW używa do “zapamiętania” poprzedniej wizyty.
 3. Cookies Administratora – oznacza cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies zewnętrzne – oznacza cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie trafero.pl.
 6.  Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II Rodzaje wykorzystywanych cookies

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

III Cele w jakich wykorzystywane są cookies

1. Administrator wykorzystuje cookies własne w następujących celach:

A. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie:

 • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
 • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

B. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu, np. do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu

2. Administrator wykorzystuje cookies zewnętrzne w następujących celach:

Do zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi :

 • analitycznych: Google Analytics [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]
 • e-marketingowych, które umożliwiają dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań: m.in. Google AdWords [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA], Facebook [administrator cookies: Facebook Inc. z siedzibą w USA], LinkedIn [administrator cookies: LinkedIn Corp. z siedzibą w USA]

IV Możliwość rezygnacji z zapisu plików cookies

Użytkownicy naszego serwisu mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji naszemu serwisowi poprzez wykasowanie plików cookies zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Polityka przetwarzania danych osobowych znajduje się tutaj.