Public relations czy promocja? Co jest potrzebne Twojej firmie?

8 października 2014
Zacznijmy od tego, co mamy na myśli mówiąc „promocja”. Czy chodzi o reklamę? Sezonowe obniżki cen? Telemarketing? Promocja jest pojęciem bardzo różnie rozumianym, więc na początek kilka słów o nim samym. Promocja_arbuz_960piks  

Promocja sprzedaży i promocja osobista

Promocja może oznaczać działania skoncentrowane na wspieraniu sprzedaży poprzez okresowe obniżki cen, rabaty, rozdawnictwo kuponów, gratisów czy bezpłatnych próbek, rozbudowane programy lojalnościowe, organizację konkursów, darmowe dostawy, przemyślane wyeksponowanie towarów w punktach sprzedaży, organizację degustacji czy pokazów, udział w targach i wystawach czy długoterminowe gwarancje. Takie działania nazywa się promocją sprzedaży. Telemarketing, mailingi, osobiste „nagabywanie” i obsługa klientów detalicznych czy negocjacje z partnerami biznesowymi też mogą są określane mianem promocji, a dokładniej promocji osobistej (połączenie elementów sprzedaży osobistej i marketingu bezpośredniego).  

Promocja, czyli cała komunikacja Twojej firmy

Promocja ma też szersze znaczenie, które obejmuje zarówno wymienione powyżej działania, jak i reklamę oraz public relations. Promocja w ogólnym znaczeniu to wszelkie działania komunikacyjne służące rozszerzaniu znajomości marki, firmy, produktu/usługi lub osoby, budowaniu pozytywnego stosunku wobec nich (wśród klientów oraz całego otoczenia biznesowego) oraz ugruntowywaniu lojalności odbiorców. Innymi słowy: aby o nas wiedziano, aby nas polubiono, aby do nas wracano. Promocja_4_elementy

Agencja public relations, reklamowa czy promocyjna?

Obecnie działania z różnych obszarów promocji, zwłaszcza reklamy, public relations i promocji osobistej, przeplatają się. Zmniejsza się znaczenie tradycyjnych form reklamy na rzecz działań z pogranicza reklamy i PR (np. content marketing czy inbound marketing, reklama natywna). Z kolei działania public relations dawniej skoncentrowane na dostarczaniu informacji prasie (funkcja rzecznika prasowego), lobbyingu i organizacji wydarzeń, teraz w co najmniej w równym stopniu polegają na prowadzeniu dwukierunkowej komunikacji z całym otoczeniem firmy, głównie online. Określenia „agencja PR” lub „agencja reklamowa” są też w dużej mierze zwyczajowe. Pracownicy agencji public relations prowadzący dla klientów komunikację w social media zazwyczaj zajmują się także tworzeniem i opłacaniem reklam w tych mediach. Generalnie wszelkie formy promocji online pozostają na styku działań agencji reklamowych i PR. W wypadku okazjonalnych zakupów powierzchni w mediach tradycyjnych czy na portalach internetowych, zarówno agencje PR, jak i reklamowe wspomagają swych klientów (przy większych kampaniach przekazując działania domom mediowym). Tworzenie reklam zewnętrznych oraz tzw. POS, czyli umieszczanych w punktach sprzedaży ulotek, standów, lightboxów pozostaje domeną agencji reklamowych, podczas gdy relacje z dziennikarzami i liderami opinii są specjalnością pijarowców.  

Jaka promocja dla Twojej firmy?

Wybór form promocji zależy od wielu czynników, m.in. etapu rozwoju firmy czy marki, branży, odbiorców, możliwości budżetowych i wytyczonego celu. W związku z tym niekiedy warto poświęcić najwięcej czasu i środków na relacje osobiste z odbiorcami, kiedy indziej na opracowanie i realizację programu lojalnościowego, a w innym wypadku na dostarczanie atrakcyjnych treści angażujących użytkowników mediów społecznościowych. Wybór narzędzi promocji i alokacja środków muszą być poprzedzone analizą celów, potrzeb i sytuacji firmy (zachęcamy do bezpłatnych konsultacji). Niezależnie od obranej strategii promocji, Twoi klienci, partnerzy biznesowi, pracownicy, media, liderzy opinii i społeczności lokalne powinni mieć możliwość łatwego dotarcia do konkretnej informacji o Twojej firmie i jej ofercie (zakładając, że nie prowadzisz działalności mafijnej…). Jej brak spowoduje w najlepszym razie niedostateczną znajomość firmy czy marki, a w najgorszym – powstanie negatywnego, szkodliwego ich wizerunku. Z kolei dostarczanie rzetelnych informacji o firmie i jej ofercie, rozmawianie i budowanie relacji warunkują pozytywne nastawienie otoczenia. Oznacza to, że ZAWSZE, choćby w podstawowym zakresie, należy zająć się działaniami z obszaru public relations.