Tag: CSR

Czy CSR się opłaca?

Czy CSR się opłaca?

22 stycznia 2015

Pytanie dla wielu osób oburzające – społeczna odpowiedzialność biznesu to moralny obowiązek, a nie środek pomnażania zysków. Jednak przy okazji ten obowiązek… się opłaca pod warunkiem zachowania kilku zasad. czytaj

CSR – społeczna odpowiedzialność biznesu

CSR – społeczna odpowiedzialność biznesu

9 grudnia 2013

Od firm oczekuje się dziś nie tylko dostarczania dóbr lub usług oraz miejsc pracy, ale także szerzej rozumianego uczestnictwa w życiu społecznym. To oczekiwanie znalazło swój oddźwięk w koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Firmy działające zgodnie z tą koncepcją uwzględniają w swojej działalności interesy uczestników swojego otoczenia (pracowników, dostawców, odbiorców, społeczności lokalnych, udziałowców, władz i ogółu społeczeństwa) oraz ochronę środowiska naturalnego.

 

Stosowanie zasady społecznej odpowiedzialności w codziennej praktyce oraz ich gotowość do udziału w rozwiązywaniu problemów społecznych ma bardzo pozytywny wpływ na wizerunek firmy oraz jej produktów. Zwiększa lojalność konsumentów, pracowników i partnerów biznesowych oraz zmniejsza zasięg ewentualnych kryzysów.

czytaj